Tom Rossau


I 2004 grunnlagde danske Tom Rossau merket sitt som han selv la navn til. Tom Rossaus lamper er kjent for deres organiske former som finnes i mange forskjellige størrelser og variasjoner. Lampene skapes ut fra en kreativ tilgang hvor tilfeldighet og lek er bærende elementer. 
{{amount}}